Bublíkova Pálenice v Poličné nová přístavba "zepředu".    

Bublíkova Pálenice v Poličné "zezadu".

 

 

 

 

 

 

V r. 1992 se synové (dědici) p. Josefa Bublíka rozhodli pokračovat v rodinné tradici po svém otci, ale nezbylo jim, než od SELIKa zařízení pálenice odkoupit. Založili společnost s ručením omezeným (Pálenice Bublík, spol. s r.o., která funguje dodnes). Od roku 1998 má pálenice název a své LOGO autorsky chráněno u Úřadu průmyslového vlastnictví. SELIKO po mnoho let do zařízení pálenice investovalo jen v nejnutnější míře a nezbytnost výrazně investovat tak přešla na "staronové" majitele. Investice byly rozloženy do celých devíti let novodobé historie firmy. Nejen každoroční potřebná obnova technologie pro zajištění kvality nadcházející sezóny, ale i investice do nových technologií, téměř "generální" obnova po katastrofálních povodních a záplavách v r. 1997 a v posledních třech letech budování nové přístavby spolykaly obrovské finanční prostředky. V r. 2001 byla zakoupena vývěva, která bude poprvé použita v sezóně 2001-2. V roce 2001 bylo dokončeno oplocení areálu pálenice a v přístavbě se nainstalovala nová okna.